Quyết định miễn nhiệm nhân sự

    Ngày 11/1/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển Mê Kông Việt Nam đã họp và quyềt nghị về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và Khai thác đầu tư đối với ông Phạm Sơn Tùng.

    Theo quyết định, Ông Phạm Sơn Tùng có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ pháp lý, hồ sơ chứng từ và tài sản đang quản lý cho Phòng Tổ chức hành chính trong ngày 11/1/2022.

     Quyết định miễn nhiệm chức vụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị (đã ký):

 

 

return to top
icon-call
Gọi ngay