Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất Công ty Vệ sỹ Quân Nhân Việt Nam

Trong nền kinh tế năng động, cạnh tranh, đa dạng hóa dẫn đến tình hình an ninh xã hội phức tạp như giai đoạn hiện nay. Vấn đề được các nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp, các cá nhân tổ chức quan tâm là làm sao đảm bảo được an toàn – an ninh trật tự trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy việc trang bị một lực lượng an ninh – vệ sỹ chuyên nghiệp là điều tất yếu và không thể thiếu được của bất kỳ doanh nghiệp, các cá nhân tổ chức. Do đó, ngày 08 tháng 03 năm 2022, Công ty Cổ Phần Vệ sỹ Quân Nhân Việt Nam đã được thành lập, và đặt trụ sở chính tại Tòa nhà Saigon Royal Building (91 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Ngày 31 tháng 03 năm 2022, tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Vệ sỹ Quân Nhân Việt Nam, với sự góp mặt các cổ đông gồm: Công ty TNHH MTV Cựu Chiến Binh TP.HCM, Công ty CP Phát triển Mê Kông Việt Nam,… Thông qua cuộc họp, với sự thống nhất của các cổ đông đã bổ nhiệm danh sách Hội đồng quản trị, Ban Lãnh Đạo công ty,... Với đương nhiệm là cổ đông lớn, ông Dương Quốc Hùng (Chủ tịch Công ty CP Phát triển Mê Kông Việt Nam) đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vệ sỹ Quân nhân Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất Công ty Vệ Sỹ Quân Nhân Việt Nam

Ban Lãnh Đạo và các cổ đông chào cờ trước khi vào buổi họp

Ông Dương Quốc Hùng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vệ sỹ Quân nhân Việt Nam

Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Vệ sỹ Quân nhân Việt Nam

Ban Lãnh Đạo Công ty CP Vệ sỹ Quân nhân Việt Nam

return to top
icon-call
Gọi ngay