MÊ KÔNG VIỆT NAM ĐỒNG HÀNH CÙNG QUẬN 1 HỖ TRỢ CHĂM LO NGƯỜI DÂN TRONG DỊCH COVID - 19

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT – TTg, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 đã kêu gọi, kết nối với các cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Quận 1 cùng chung tay phòng, chống dịch Covid 19. Một mặt tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, nhân viên chấp hành tốt Chỉ thị 16, mặt khác tuyên truyền vận động các doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền Quận 1 trong hỗ trợ người dân trong dịch Covid 19.

Trong ngày 19/7, Công ty Mê Kông và Công ty Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ hơn 5 tấn rau, củ và trái cây cho các khu vực phong tỏa, cách ly trên địa bàn 10 phường và các bếp ăn từ thiện trên địa bàn Quận 1. Các phần quà đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 kịp thời chuyển đến các đơn vị để nhanh chóng hỗ trợ và giúp đỡ người dân.

return to top
icon-call
Gọi ngay