Giới thiệu

HTA Tech hiện là nhà phân phối chính thức duy nhất của Powertronix UPS và nhà phân phối / nhập khẩu trực tiếp của Riello UPS tại Việt Nam. 

Thành lập từ 2014 bởi những kỹ sư tâm huyết về sản phẩm nguồn liên tục UPS, xuất thân từ các công ty lâu đời trên 20 năm / các hãng UPS lớn, chúng tôi quy tụ lại và lập nên HTA (Help Together Always- Luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau), tâm nguyện xây dựng một công ty chuyên về hệ nguồn lưu điện UPS mạnh mẽ, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng, đối tác.

"Nhất nghệ tinh" - đó là châm ngôn hoạt động của chúng tôi, và quyết tâm trở thành nhà cung cấp giải pháp về bộ lưu điện hàng đầu Việt Nam.

 

GOSABE LAND

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Lĩnh vực hoạt động

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English...

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like)...

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English...

return to top
icon-call
Gọi ngay